Start

AUKTOR

SYSTEM

Stöd, support och utveckling av IT


  • Högstorp 260
  • SE-446 94 Skepplanda
  • info@auktor.se
  • +46 (0)70 559 58 42

AKTUELLT


I likhet med andra företag, verksamheter och organisationer så inkommer frågor om aktuella företeelser, ämnen och önskemål som kan associeras till oss som enskild firma i IT-branschen. Följande hoppas vi ger ett vettigt perspektiv av de mest återkommande ämnena, där vi känner oss manade att lämna ett rimligt svar eller åtminstone en förklaring till våra ställningstaganden i ämnet.

Distansarbete: Då oron över pandemier och hot mot vår trygghet sprider sig under tjugotalet så inkommer alltmer frågor om distansarbete. Vi vill understryka att Auktor System inte ger några rekommendationer på vår hemsida samt att det ingår i vårt uppdrag att hitta fungerande distansarbetslösningar för våra kunder. Men, med väl över 20 års erfarenhet av distansarbete så finns det några självklarheter att lyfta fram vid just distansarbete för företag och anställda och det är ett tyst rum, ett tydligt avtal och ett skyddsombud samt IT-utrustning ifrån arbetsgivaren då arbetsgivaren, även i eget hem, har det totala arbetsmiljöansvaret. Hör med egen personalchef eller egen avdelning vad som gäller specifikt för Er.

lingua franca: It happens that Auktor System receives requests for new partnerships or even co-ventures from abroad. Although bi-lingual with british english, we would like to stress that we only operate in our own collegial network and only in Sweden, a member state of EU in northern Europe. Although this network of our's has it's reach through-out Sweden, we do not engage in any foreign operations or any such ventures at all. Please, try the following link, if seeking business opportunities in the western part of Sweden, a region known for well established international trade since as early as the middle-ages and in modern times acting as the main industry center of Sweden, with equal travel distance to such capital cities as Copenhagen, Oslo and Stockholm. Further reading

AV INTRESSE


I likhet med andra entrepenörer och företagare så finns det vissa saker som vi bildligt talat brinner för i yrket och branschen. Här nedan följer ett axplock för oss.

IT-samhället och människan

Mars 30, 2021

 

I övergången till autonoma tjänster för individ, företag och samhälle så belyser den nutida oron på världsmarknaden vikten av en diversifiering i vilka appar och tjänster som styr och övervakar vardagen för oss som europeiska medborgare. Det finns goda skäl att hitta alternativ som fullt ut följer lagar och förordningar i ett demokratiskt EU. 

Responsiv IT-miljö

Januari 6, 2019 | april 21 2021

 

Under lång tid har IT-branschen talat om det s.k. digitala hemmet för att göra konceptet förståeligt och greppbart för allmänheten. Under tiotalet fanns all teknik, alla produkter och alla tjänster tillgängliga för att förverkliga visionen i såväl hemmet som i samhälls- och yrkesmiljön. Nu under tjugotalet sker en övergång till en augmenterad AI-miljö.

Standardiserat IT

November 11, 2016


Efter mer än 30 år i yrket så är vår uppfattning att öppna standarder inom databranschen är ett absolut måste för att undvika problem och hinder. I uppdrag och åtaganden sker alltid en bedömning om vad som är en gångbar lösning för dig som kund, men företrädesvis är målsättningen att följa öppna standarder och protokoll.